ALCO

Grupi ALCO afron sisteme te reja me cilesi te larte te aluminit, cilesi te shkelqyera dhe dizajn qe mbulojn gjithe gamen e aplikacioneve te ndertimit. Struktura e indrustrive te medha te Grupit perfshijn profile te aluminit dhe shoqerite tregtare si në Greqi edhe jashte vendit. Pajisjet kryesore industriale në 5 fabrikat e Grupit tone perbehet nga profili prodhimit te automatizuar i perbere nga shtyn dale nje kapacitet total prej 80.000 ton në vit

www.alco.gr

GIESSE GROUP

Qellimi i Giesse eshte te veproj në menyre profesionale në perputhje me parime, cilesi dhe Design: projektim, prodhim, dhe tregtimin e sistemeve manuale te automatizuar per hapjen dhe mbylljen e dyerve.

www.giesse.gr

POWER LOCK

Kompania PAWER LOCK eshte themeluar në vitin 2000 nga njerez me pervoj te gjere në aksesore alumini. Duke marre parasysh veshtirsit qe jan shfaq deri tani ne baz me sigurine e mbylljeve te cdo lloj alumini, themelusit e PAWER LOCK jan frymezuar nga aksesor alumini PAWER LOCK. Si rezultat , pas eksperimenteve te shumta dhe gjykime, filloi prodhimin e pjeseve te luminit PAWER LOCK ne mjediset tona. PAWER LOCK eshte nje kompani aktive qe vazhdon dhe prodhon aksesor te standarteve me te larta me dizajn dhe force te madhe.

www.powerlock.gr